Nieuws

 Vind je het leuk om groepen te begeleiden?
Vind je het interessant om te werken met een bottom-up methode?
Draag je het platteland en de kleine kernen een warm hart toe?
Wil je je tijd in de avonduren nuttig besteden?

Dan is dit misschien iets voor jou!
Procesbegeleider leefbaarheidsagenda / dorpsontwikkelingsplan (m/v)

Lees meer

Is de zorgcorporatie iets voor uw dorp / gemeente? Wat zijn kansen en knelpunten in de ontwikkeling en uitvoering? 

Slecht een indicatie van de vragen die aan bod komen tijdens het kijkje in de keuken op 13 oktober a.s. georganiseerd door het Kennisnetwerk Leefbaarheid Gelderland. Inloop vanaf 19:30, aanvang om 20:00 in de BMV Mariënvelde (BMV staat voor Brede Maatschappelijke Voorziening). Het belooft een inspirerende avond te worden.

Meer informatie vindt u in de bijlage.

Aanmelden kan via deze link.

Lees meer

Exclusief voor DKK leden

Op dinsdagavond 4 oktober organiseert DKK een training met workshops gericht op bestuurlijke vaardigheden en actuele thema’s. De training is bedoeld voor nieuwe en zittende bestuursleden van dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties die lid zijn van de DKK. Doel van de avond is het vergaren van tips & tools, kennis en inspiratie. Daarnaast zal er volop gelegenheid zijn om elkaar als ‘collega’s’ en de DKK als organisatie beter te leren kennen.

Lees meer

Op 2 september is het vernieuwde Dorpshart in Nederasselt op feestelijke wijze geopend. De speelplekken zijn onder toeziend oog van vele geïnteresseerden door de kinderen van Basisschool de Tandem in gebruik genomen.

Een nieuw dorpshart was één van de ideeën in het Dorpsplan dat in 2015 werd gepresenteerd. De DKK ondersteunde destijds het dorpsplanproces.

Lees meer

Accommodatiebeleid Hoevelaken en Gemeentebrede Wmo-scan Geldermalsen

In Gelderland worden twee pilots uitgevoerd van het landelijke project ‘Gebouw van Betekenis’. De looptijd van twee jaar zit er nu bijna op. Het resultaat in Hoevelaken is dat een sociaal cultureel platform tegenwoordig zorgt voor samenwerking en afstemming in de programmering in het dorpshuis. In de gemeente Geldermalsen heeft de Wmo-scan geleid tot onderlinge uitwisseling tussen de dorpshuizen over de eigen rol om een dorp leefbaar en levendig te houden. <--break->

Lees meer

Na een zomervakantie, waarin toch nog veel werk is verzet voor o.a. het provinciale leefbaarheidsprogramma en het Netwerk Duurzame Dorpen, hebben we het werk weer opgepakt. Maar niet voordat we het nieuwe seizoen gezamenlijk, met bestuur en medewerkers, op een gezellige en ontspannen waren ingeslagen. Met klompjesgolf! We maakten deze middag ook in informele setting kennis met de aspirant bestuursleden John Peters (uit Alverna) en Werner Ludwig (uit Hoenderloo). Zij zullen in de ALV van november aan de leden worden voorgesteld en na formele benoeming worden aangesteld als nieuwe bestuursleden.

Lees meer

Netwerk Duurzame Dorpen brengt duurzame initiatieven uit heel Nederland in kaart, op dit moment al 184! Al deze initiatieven, specifiek gericht op dorpen en kleine kernen, zijn nu gebundeld op www.netwerkduurzamedorpen.nl. Mag uw project hieraan niet ontbreken? Voeg deze dan zelf toe op de site. Het is ook mogelijk om uzelf aan te melden als deskundige wanneer u uw kennis en ervaring wilt delen.
Help mee de kaart te vullen!

Lees meer
Verzekeringen is vaak een lastig onderwerp waar veel meningen over zijn. Wat verzeker je wel en wat niet? Zowel dorpshuisbesturen als dorpsbelangenorganisaties vragen zich af waarvoor zij verzekeringen moeten afsluiten. Lees meer

Heb jij een goed idee voor je buurt? Doe mee met Kern met Pit!

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje; tot het organiseren van een dorpstoneelstuk.

Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Lukt het je om binnen een jaar het idee te realiseren? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit én € 1.000,- voor het project!

Lees meer

Actieve burgers, bewoners en sociaal ondernemers zijn van harte uitgenodigd om met het IOM mee te denken over belangrijke transities op het terrein van de fysieke leefomgeving:

  • de transitie naar een circulaire economie
  • de energietransitie
  • de verduurzaming van het landelijk gebied
  • de versterking van de kracht van stedelijke regio’s
  • de transformatie van vastgoed in de stad

Lees meer

Woont u in een gebied waar de bevolking afneemt? 
Bent u betrokken bij een project over het behoud van de leefbaarheid op gebied van  wonen en ruimte, zorg en voorzieningen of economische vitaliteit en arbeidsmarkt?

Wilt u...

Lees meer

 

 

Kracht en initiatief van bewoners